.

Jesteś w: Strona główna >> Aktualności

Aktualności

Apr 11, 2018

Zasady działania gruntowej pompy ciepła


Gruntowa pompa ciepła
Gruntowa pompa ciepła w polskim klimacie uważana jest za najbardziej efektywne rozwiązanie. Kluczowym czynnikiem, który odpowiada za jej efektywność, jest gruntowy wymiennik ciepła. Gruntową pompę ciepła najlepiej jest zaplanować jeszcze przed budową domu. Wtedy najłatwiej będzie przystosować inwestycję do parametrów każdej pompy ciepła. Jest to również chwila, gdy będziemy mogli właściwie zagospodarować przestrzeń na działce dla wymiennika ciepła. Ciepło w gruncie na głębokości do 1,5 m głównie pochodzi od słońca oraz opadów atmosferycznych. Wobec czego trzeba zadbać o to, aby miejsce, gdzie został umieszczony wymiennik ciepła, było nasłonecznione oraz przepuszczało wodę. Istotne jest również, by nie sadzić żadnych roślin nad oraz w okolicy instalacji pompy gruntowej. Konsekwencją poboru ciepła przez gruntową pompę ciepła jest obniżenie temperatury gruntu. Tak więc, jeśli zagospodarowaliśmy już działkę, umieszczenie wymiennika ciepła może stać się kłopotliwą kwestią, tak by nie zniszczyć tego, co już jest na działce. Polskie prawo budowlane wskazuje, iż aby zainstalować gruntową pompę ciepła, nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ani nawet zgłoszenia. Oddzielną kwestię stanowi poziomy wymiennik gruntowy, jednakże prace z nim związane można zaliczyć do indywidualnych oczyszczalni ścieków, które również podlegają zwolnieniu. W praktyce jednak zaleca się dokonania zgłoszenia do starostwa powiatowego. Jeśli w terminie 30 dni nie przyjdzie do nas żadna decyzja, która stanowi o zakazie, to możemy rozpocząć pracę. 
Odrębną kwestią jest wymiennik pionowy, który podlega przepisom ustawy Prawo geologiczne i górnicze. W przypadku tego rozwiązania będziemy potrzebowali projektu prac geologicznych, który trzeba przedłożyć odpowiedniemu organowi.  Projekt musi zostać złożony minimalnie 8 tygodni przed terminem rozpoczęcia prac. Uprawniony organ będzie miał 30 dni na to, aby wnieść sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, to możemy przystąpić do rozpoczęcia prac. Przeprowadzenie prac o charakterze wiertniczym musi być również zgłoszone do:
  • właściwego organu geologicznego,
  • właściwego organu nadzoru górniczego,
  • wójta,
  • burmistrza,
  • prezydenta.

 

Prace wiertnicze muszą być przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Po zakończeniu mamy 6 miesięcy na to, aby przekazać dokumentację z przeprowadzonych prac organowi administracji geologicznej

 

Gruntowe pompy ciepła zyskały na popularności dzięki temu, iż temperatura gruntu jest o wiele stabilniejsza, aniżeli powietrza. Dzięki temu podzespoły nie są narażone na radykalne zmiany temperatur, które mogą je wyniszczać. Poniżej tzw. głębokości przemarzania temperatura jest zawsze wyższa niż Oo Celsjusza. Nasz kraj zgodnie z położeniem geograficznym został podzielony na 4 strefy, w których odpowiednio głębokość ta może wynosić od 0,8 m do 1,4 m. Im głębiej, tym wyższa jest temperatura gruntu.

 

Wymiennik gruntowy najprościej jest rurą w postaci pętli, w której jest umieszczony płyn o nazwie solanka. Zazwyczaj tych pętli jest kilka, a przechodzą przez tzw. parownik pompy ciepła. W obiegu solanka stopniowo pobiera ciepło z gruntu, by oddać go wewnątrz parownika gruntowej pompy ciepła. O wyborze rozwiązania wymiennika poziomego lub pionowego uzależnione jest zazwyczaj od wielkości działki. Istotne jest, aby wymiennik ciepła był odpowiedniej wielkości, gdyż inaczej może to sprawić, iż będzie się wychładzał nadmiernie. W momencie, gdy temperatura gruntu spada poniżej -7o Celsjusza, pompa ciepła automatycznie się wyłącza. 

 

Moc instalacji pompy gruntowej w dużej mierze zależy od wilgotności gleby. Biorąc pod uwagę rodzaj gruntu, zostały ustalone  określone standardy wielkości wymiennika gruntu poziomego:

  • piaszczysty suchy – 10 W/m2,
  • piaszczysty wilgotny – 15-20 W/m2,
  • gliniasty suchy – 20-25 W/m2,
  • gliniasty wilgotny – 25-30 W/m2,
  • mokry (wodonośny) – 35-40 W/m2.

 

Są to wartości przybliżone, którymi należy się kierować. Określenie rodzaju gruntu jest bardzo trudne i zazwyczaj ma to miejsce podczas prac. Gruntowa pompa ciepła pracuje zazwyczaj w ciągu całego podczas ok. 1800 godzin.

 

Umieszczenie rur pionowo w ziemi zwiększa skuteczność gruntowej pompy ciepła. Głębokość odwiertów zazwyczaj sięga pomiędzy 40 a 150 m. Poniżej 10 m temperatura gruntu nie spada poniżej 100 Celsjusza w ciągu całego roku. Jednakże trzeba się liczyć z tym, iż wykonanie tej inwestycji będzie o wiele kosztowniejsze. Pionowe rury, które również są układane na kształt pętli, a nazywane są sondami geotermalnymi. W tym przypadku najistotniejsze obliczenie długości rur, a nie powierzchni. Wraz z głębokością zmieniają się właściwości gruntu, a możemy się tego dowiedzieć z map geologicznych lub z odwiertów, które były dokonywane w pobliżu. W tym wypadku bardzo ciężko jest podać przybliżone parametry, gdyż wszystko zależy od grubości poszczególnych warstw gruntu

 

Koszt inwestycji jest wprost proporcjonalny do mocy instalacji. Dobrze jest więc zastanowić się nad pompą działającą w systemie biwalentnym. Najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem jest elektryczna grzałka, która będzie wspierać pompę ciepła w czasie najsilniejszych mrozów. Długość pojedynczej pętli jest bezpośrednio uzależniona od mocy gruntowej pompy ciepła. Rury są wypełnione solanką, która powinna być odporna na zamarzanie. Górna granica zazwyczaj wynosi -15o Celsjusza, lecz zazwyczaj już przy -7o Celsjusza pompa przestaje automatycznie się wyłącza.  Wymiennik musi być zabezpieczony przed niebezpieczeństwem wynikającym z zamarznięcia solanki, ewentualnie rury mogą posiadać izolację. Mimo że potocznie każdy wciąż mówi, o solankach wewnątrz instalacji gruntowych pomp ciepła, to w praktyce dawno się już tego rozwiązania nie używa. Dzisiaj najpopularniejszym rozwiązaniem jest roztwór glikolu propylenowego

SZYBKI KONTAKT

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Wpisz tekst z obrazka w to pole (wielkość liter ma znaczenie)

DYSTRYBUCJA

Regess Sp. z o.o.
u. Bankowa 36

Tel. +48 75 644 20 73
Fax +48 75 612 60 49

info@regessenergy.pl